Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2019 - BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä


Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 29/2019 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Sivumäärä:68 
Tekijät: Riitta Koivikko, Mirja Leivuori, Teemu Näykki, Mika Sarkkinen, Timo Sara-Aho, Keijo Tervonen, Sari Lanteri, Ritva Väisänen ja Markku Ilmakunnas 

48.00 €

Proftest SYKE järjesti maaliskuussa 2019 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC synteettisestä näytteestä, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. BOD7 ja CODMn määritettiin myös luonnonvedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 61 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa oli 91 % hyväksyttäviä tuloksia, kun vertailuarvosta sallittiin 10–30 %:n poikkeama. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!


Takaisin