Ostoskorissa 0 tuotetta  

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2015


ISBN (pdf):978-952-11-4558-2 
Julkaistu:2016 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2016 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/160489 
Sivumäärä:125 
Tekijät:Harri Juvonen; Eija Järvinen; Lea Kauppi; Tuula Pietilä  

60.00 €

Julkaisu sisältää raportin Suomen ympäristökeskuksen toiminnasta ja tuloksista vuodelta 2015. Se sisältää johdon katsauksen toimintaan sekä kuvauksen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, toiminnallisesta tuloksellisuudesta sekä tuotoksista ja laadunhallinnasta teema-alueittain. Julkaisu sisältää kuvauksen henkisistä voimavaroista sekä henkilöstöä ja työajan käyttöä samoin kuin kustannuksia ja määrärahojen käyttöä kuvaavia laskelmia ja analyyseja. Julkaisussa on myös kuvaus SYKEn sisäisestä valvonnasta sekä toimintaan ja palveluihin kohdistuneista arvioinneista. Julkaisu sisältää SYKEn tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2015 ja niiden tarkastelun, johto-organisaation kuvauksen, listauksen kansainvälisiin sopimuksiin liittyvistä tehtävistä, yhteenvedon tutkimusinfrastruktuurista sekä kuvauksia vuonna 2015 valmistuneista tutkimuksista ja hankkeista.


Takaisin